دبستان صلاحی در یک نگاه

دوره ی دوم ابتدایی

 

نوع مدرسه : هیئت امنایی

 

تعداد کلاس : ۱۶

 

تعداد دانش آموز: ۵۱۸

 

آدرس: کاشان ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان سپاه ـ کوچه ی پاسدار

 

تلفن تماس : ۵۵۴۶۳۰۳۳ ـ ۰۳۱